neděle 24. února 2013

sobota 23. února 2013

literatura, která chybí v Klausově knihovně: Exupéry-Citadela


"Trestám neklid, který žene zloděje k zločinu, protože dovedu v zlodějích číst a vím, že je nemohu spasit, zbavím-li je bídy. Myslí si, že touží po cizím zlatě, ale mýlí se. Zlato se skvěje jako hvězda. Jdou od odlesku k odlesku a rabují statky, které k ničemu nejsou, jako kdyby chtěl blázen polapit měsíc a nabíral by černou vodu ze studně, v níž se zrcadlí. Jdou a házejí ten nanicovatý nakradený popel do krátkého ohně radovánek. A bledí jako před milostnou schůzkou, strnulí strachem z poplachu vracejí se opět na svá noční stanoviště a domnívají se, že někde tady je uloženo to, co je snad jednou naplní.
Když takového člověka propustím na svobodu, zůstane věrný své modle a druhý den ho moji zbrojnoši za praskotu větví znovu najdou v cizích zahradách. S bušícím srdcem a naplněného pocitem, že právě tuhle noc se k němu štěstěna skloní."
PS. fotit mě tam nenechali

jako pohlazení...



andělská hra Mary MacMaster na galskou harfu s temným zpěvem v jazyce gaelic v nás dokázaly rozeznít nejhlubší proudy

mokrý nácvik nasucho

nos těsní, stěrače stírají

pondělí 18. února 2013

industrial zone











úterý 12. února 2013

příspěvek k diskusi o kravách



Zoufale padá v zimě sníh
na střechy opuštěných aut
a ptáš se marně
když prodíráš se spícím stádem k domovu
O čem se vlastně za zimních nocích zdává
posvátným kravám panelových měst ?
(J.Skácel)

                                


pondělí 11. února 2013

sobota 2. února 2013